Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x500 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 500mm)

0907 868 807