Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x175 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 175mm)

0907 868 807