Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x200 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 200mm)

0907 868 807