Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x300 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 300mm)

0907 868 807