Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x250 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807