Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x350 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 350mm)

0907 868 807