Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x450 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 450mm)

0907 868 807