Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x400 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 400mm)

0907 868 807