Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x500 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 500mm)

0907 868 807