Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x175 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 175mm)

0907 868 807