Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x225 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807