Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x200 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 200mm)

0907 868 807