Xi Lanh Khí Nén AIRTAC MBL63x225 (Ben Hơi Tròn Phi 63mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807