Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x450 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 450mm)

0907 868 807