Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x500 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 500mm)

0907 868 807