Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x225 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807